πρᾶξις Series

Inspired by the Artist Trading Cards project, I made 63 3.5" x 2.5" mini-sculptures, experimenting with different welding techniques, materials, patinas, and mistakes. The mini-sculptures are mounted on reclaimed wood, cold-rolled and hot-rolled steel.  The πρᾶξις Series was first shown at the Otis Street Arts Project 7+ open studio on December 10, 2016.  

πρᾶξις #1
πρᾶξις #1
press to zoom
πρᾶξις #34
πρᾶξις #34
press to zoom
πρᾶξις #39
πρᾶξις #39
press to zoom
πρᾶξις #57
πρᾶξις #57
press to zoom
πρᾶξις #2
πρᾶξις #2
press to zoom
πρᾶξις #3
πρᾶξις #3
press to zoom
πρᾶξις #29
πρᾶξις #29
press to zoom
πρᾶξις #49
πρᾶξις #49
press to zoom
πρᾶξις #56
πρᾶξις #56
press to zoom
πρᾶξις #4
πρᾶξις #4
press to zoom
πρᾶξις #5
πρᾶξις #5
press to zoom
πρᾶξις #32
πρᾶξις #32
press to zoom
πρᾶξις #44
πρᾶξις #44
press to zoom
πρᾶξις #60
πρᾶξις #60
press to zoom
πρᾶξις #6
πρᾶξις #6
press to zoom
πρᾶξις #30
πρᾶξις #30
press to zoom
πρᾶξις #40
πρᾶξις #40
press to zoom
πρᾶξις #62
πρᾶξις #62
press to zoom
πρᾶξις #7
πρᾶξις #7
press to zoom
πρᾶξις #35
πρᾶξις #35
press to zoom
πρᾶξις #53
πρᾶξις #53
press to zoom
πρᾶξις #63
πρᾶξις #63
press to zoom
πρᾶξις #9
πρᾶξις #9
press to zoom
πρᾶξις #31
πρᾶξις #31
press to zoom
πρᾶξις #52
πρᾶξις #52
press to zoom
πρᾶξις #64
πρᾶξις #64
press to zoom
πρᾶξις #33
πρᾶξις #33
press to zoom
πρᾶξις #8
πρᾶξις #8
press to zoom
πρᾶξις #10
πρᾶξις #10
press to zoom
πρᾶξις #12
πρᾶξις #12
press to zoom
πρᾶξις #13
πρᾶξις #13
press to zoom
πρᾶξις #14
πρᾶξις #14
press to zoom
πρᾶξις #15
πρᾶξις #15
press to zoom
πρᾶξις #16
πρᾶξις #16
press to zoom
πρᾶξις #17
πρᾶξις #17
press to zoom
πρᾶξις #18
πρᾶξις #18
press to zoom
πρᾶξις #19
πρᾶξις #19
press to zoom
πρᾶξις #20
πρᾶξις #20
press to zoom
πρᾶξις #21
πρᾶξις #21
press to zoom
πρᾶξις #22
πρᾶξις #22
press to zoom
πρᾶξις #23
πρᾶξις #23
press to zoom
πρᾶξις #24
πρᾶξις #24
press to zoom
πρᾶξις #25
πρᾶξις #25
press to zoom
πρᾶξις #26
πρᾶξις #26
press to zoom
πρᾶξις #27
πρᾶξις #27
press to zoom
πρᾶξις #28
πρᾶξις #28
press to zoom
πρᾶξις #36
πρᾶξις #36
press to zoom
πρᾶξις #37
πρᾶξις #37
press to zoom
πρᾶξις #38
πρᾶξις #38
press to zoom
πρᾶξις #41
πρᾶξις #41
press to zoom
πρᾶξις #42
πρᾶξις #42
press to zoom
πρᾶξις #43
πρᾶξις #43
press to zoom
πρᾶξις #45
πρᾶξις #45
press to zoom
πρᾶξις #46
πρᾶξις #46
press to zoom
πρᾶξις #47
πρᾶξις #47
press to zoom
πρᾶξις #48
πρᾶξις #48
press to zoom
πρᾶξις #50
πρᾶξις #50
press to zoom
πρᾶξις #51
πρᾶξις #51
press to zoom
πρᾶξις #54
πρᾶξις #54
press to zoom
πρᾶξις #55
πρᾶξις #55
press to zoom
πρᾶξις #58
πρᾶξις #58
press to zoom
πρᾶξις #59
πρᾶξις #59
press to zoom
πρᾶξις #61
πρᾶξις #61
press to zoom