πρᾶξις Series

Inspired by the Artist Trading Cards project, I made 63 3.5" x 2.5" mini-sculptures, experimenting with different welding techniques, materials, patinas, and mistakes. The mini-sculptures are mounted on reclaimed wood, cold-rolled and hot-rolled steel.  The πρᾶξις Series was first shown at the Otis Street Arts Project 7+ open studio on December 10, 2016.  

πρᾶξις #1
πρᾶξις #1
πρᾶξις #34
πρᾶξις #34
πρᾶξις #39
πρᾶξις #39
πρᾶξις #57
πρᾶξις #57
πρᾶξις #2
πρᾶξις #2
πρᾶξις #3
πρᾶξις #3
πρᾶξις #29
πρᾶξις #29
πρᾶξις #49
πρᾶξις #49
πρᾶξις #56
πρᾶξις #56
πρᾶξις #4
πρᾶξις #4
πρᾶξις #5
πρᾶξις #5
πρᾶξις #32
πρᾶξις #32
πρᾶξις #44
πρᾶξις #44
πρᾶξις #60
πρᾶξις #60
πρᾶξις #6
πρᾶξις #6
πρᾶξις #30
πρᾶξις #30
πρᾶξις #40
πρᾶξις #40
πρᾶξις #62
πρᾶξις #62
πρᾶξις #7
πρᾶξις #7
πρᾶξις #35
πρᾶξις #35
πρᾶξις #53
πρᾶξις #53
πρᾶξις #63
πρᾶξις #63
πρᾶξις #9
πρᾶξις #9
πρᾶξις #31
πρᾶξις #31
πρᾶξις #52
πρᾶξις #52
πρᾶξις #64
πρᾶξις #64
πρᾶξις #33
πρᾶξις #33
πρᾶξις #8
πρᾶξις #8
πρᾶξις #10
πρᾶξις #10
πρᾶξις #12
πρᾶξις #12
πρᾶξις #13
πρᾶξις #13
πρᾶξις #14
πρᾶξις #14
πρᾶξις #15
πρᾶξις #15
πρᾶξις #16
πρᾶξις #16
πρᾶξις #17
πρᾶξις #17
πρᾶξις #18
πρᾶξις #18
πρᾶξις #19
πρᾶξις #19
πρᾶξις #20
πρᾶξις #20
πρᾶξις #21
πρᾶξις #21
πρᾶξις #22
πρᾶξις #22
πρᾶξις #23
πρᾶξις #23
πρᾶξις #24
πρᾶξις #24
πρᾶξις #25
πρᾶξις #25
πρᾶξις #26
πρᾶξις #26
πρᾶξις #27
πρᾶξις #27
πρᾶξις #28
πρᾶξις #28
πρᾶξις #36
πρᾶξις #36
πρᾶξις #37
πρᾶξις #37
πρᾶξις #38
πρᾶξις #38
πρᾶξις #41
πρᾶξις #41
πρᾶξις #42
πρᾶξις #42
πρᾶξις #43
πρᾶξις #43
πρᾶξις #45
πρᾶξις #45
πρᾶξις #46
πρᾶξις #46
πρᾶξις #47
πρᾶξις #47
πρᾶξις #48
πρᾶξις #48
πρᾶξις #50
πρᾶξις #50
πρᾶξις #51
πρᾶξις #51
πρᾶξις #54
πρᾶξις #54
πρᾶξις #55
πρᾶξις #55
πρᾶξις #58
πρᾶξις #58
πρᾶξις #59
πρᾶξις #59
πρᾶξις #61
πρᾶξις #61